Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przychodnia Weterynaryjna Centrum Małych Zwierząt S.C. LEK. WET. MAGDALENA JARGIŁO-BARKET,LEK.WET. PRZEMYSŁAW BARKET prowadząca  działalność gospodarczą w Przemyślu przy ulicy Mickiewicza 28, tel. 16 676 04 09

  1. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych, kontaktowych, adresowych, tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail itp.
  2. Dane te Administrator otrzymuje od Ciebie w związku ze zleceniem wykonania usługi i przetwarza je wyłącznie w celach >> wykonywania usług leczniczych dla zwierząt, prowadzenia dokumentacji medycznej, historii leczenia zwierząt, informowania Właściciela o wynikach badań jego zwierząt jak również o prowadzonym leczeniu. Wysyłania materiałów jak krew, mocz, wycinki tkanek, wymazy do laboratoriów wyspecjalizowanych do tego. Wysyłania do Inspekcji Weterynaryjnej listy zaszczepionych zwierząt przeciwko wściekliźnie. Dane te przetwarzane są zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  3. Administrator nie przetwarza Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego.
  4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Administrator przechowuje Państwa dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż wymagają tego przepisy prawa w zakresie prawa podatkowego, rachunkowego bądź też do czasu przedawnienia dochodzenia roszczenia.
  6. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom prowadzącym obsługę księgową Administratora w celu realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego lub innym podmiotom, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych w zakresie zawartych umów powierzenia i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
  7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– sprostowania (poprawiania) swoich danych

– żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

– przenoszenia danych

– wniesienia skargi do organu nadzorczego

  1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie usługi weterynaryjnej.
  2. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.
  3. Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane o każdym użytkowniku. Jednak te dane – dotyczące Twojej wizyty, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp., nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, statystyki odwiedzin lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie, local storage, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu. Służą one celom statystycznym i personalizacji strony internetowej. Nasze ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności, przy czym zapewniamy wcześniejsza informację dostępną dla użytkowników naszego serwisu.